Top

Öz Zeyrek Tekstil Tarzınız Tercihiniz...

Mail : info@ozzeyrektekstil.com.tr
Telefon : +90 533 591 02 08

ÖZ ZEYREK TEKSTİL, tüketici ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, tüketicinin tarzına ve bütçesine uygun, arzu edilen kalitede ve zamanda, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün ürettirmeyi ve pazara sunmayı hedeflemektedir. Kalite yaklaşımımız, artan rekabet şartları ve değişen müşteri beklentilerine uygun olarak, çalışanların sürekli geliştirilmesi, süreçlerin risk odaklı bakış açısıyla sürekli iyileştirilmesini, standartlaştırılmasını, gerekiyorsa yeniden tasarlanmasını ve sistematik bir şekilde dokümante edilmesini öngörür. Bu yaklaşım çerçevesinde, tüm çalışmalarımızdan aşağıda belirtilen prensipleri hayata geçirmeleri beklenir: 

 - Tüm çalışanlarımızın katılımı ile kalite kavramını şirketimizde yaşamsal amaç haline dönüştürmek, yaptığımız hiçbir işte kaliteden ödün vermemek, 

- Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini ve ihtiyaca uygunluğunu sürekli ölçümlemek, sorunları hızlıca saptamak ve müşteri odaklı düşünerek sürekli iyileştirme faaliyetleri içinde olmayı (Kaizen) öncelikli amaç addetmek, 

- Tüm tedarikçilerimizin iş süreçlerini ve sağladıkları ürün kalitelerini geliştirmeleri için onlarla yakın iş birliği ve yardımlaşma içerisinde çalışmak.

ÖZ ZEYREK TEKSTİL Tesktil profesyonelliğe önem vermiş ve yönetiminde kurumsallığı benimsemiştir. Finansal gücüyle güvenilir bir şirket olmayı başarmıştır.

Dış giyim eşyası imalatı alanında hizmet veren bir kuruluştur.